Cửa hàng ăn uống mậu dịch

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 112 Tân Lập, Bắc Cường, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4734977,103.9867073
Điện thoại liên lạc : +84 90 485 16 23
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6:30AM–5PM
Monday 6:30AM–5PM
Tuesday 6:30AM–5PM
Wednesday 6:30AM–5PM
Thursday 6:30AM–5PM
Friday 6:30AM–5PM
Saturday 6:30AM–5PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa hàng ăn uống mậu dịch

Cửa hàng ăn uống mậu dịch

Cửa hàng ăn uống mậu dịch

Cửa hàng ăn uống mậu dịch