Cửa hàng Ăn uống

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 35X9+GPR, Lê Lợi, Sìn Hồ, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0988649,103.1692744
Điện thoại liên lạc : +84 829 870 888
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 13 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa hàng Ăn uống

Cửa hàng Ăn uống

Cửa hàng Ăn uống

Cửa hàng Ăn uống