Cửa Hàng Điện Thoại Hoàng Nam

Lĩnh vực của địa điểm : Vườn cây
Địa chỉ : AH14, Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3432423,104.2924474
Điện thoại liên lạc : +84 97 790 42 62
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Điện Thoại Hoàng Nam