Cửa Hàng Five Star

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 593 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.048517,105.807106
Điện thoại liên lạc : +84 90 895 10 55
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Five Star

Cửa Hàng Five Star

Cửa Hàng Five Star

Cửa Hàng Five Star