Cửa Hàng Gà Rán Chicky

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 186 Tây Sơn, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0835132,105.6726129
Điện thoại liên lạc : +84 96 865 10 80
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 18 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Gà Rán Chicky

Cửa Hàng Gà Rán Chicky

Cửa Hàng Gà Rán Chicky

Cửa Hàng Gà Rán Chicky