Cửa hàng Meat Deli

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 64 Phố Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0068207,105.820514
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa hàng Meat Deli

Cửa hàng Meat Deli

Cửa hàng Meat Deli

Cửa hàng Meat Deli