Cửa Hàng Mỳ Cay 7 Cấp Độ Ô Mê Ly

Lĩnh vực của địa điểm : Deli.
Địa chỉ : 16 Nhuệ Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.97264,105.7806
Điện thoại liên lạc : +84 90 796 64 79
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Mỳ Cay 7 Cấp Độ Ô Mê Ly