Cửa hàng tạp hóa Thắng Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : số nhà 358 Tổ 1, Sông Đà, TX. Mường Lay, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.071941,103.1555586
Điện thoại liên lạc : +84 97 708 84 23
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa hàng tạp hóa Thắng Hà

Cửa hàng tạp hóa Thắng Hà

Cửa hàng tạp hóa Thắng Hà

Cửa hàng tạp hóa Thắng Hà