Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Fast Food

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 45 Cát Linh, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0282659,105.8281222
Điện thoại liên lạc : +84 94 296 42 96
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Fast Food

Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Fast Food

Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Fast Food

Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh Fast Food