Cường Nem Lụi Huế

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3 Đường Y, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0054084,105.9354175
Điện thoại liên lạc : +84 868 419 566
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–7:30PM
Monday 9AM–7:30PM
Tuesday 9AM–7:30PM
Wednesday 9AM–7:30PM
Thursday 9AM–7:30PM
Friday 9AM–7:30PM
Saturday 9AM–7:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Cường Nem Lụi Huế

Cường Nem Lụi Huế

Cường Nem Lụi Huế

Cường Nem Lụi Huế