Đập tràn C Yên Sở

Lĩnh vực của địa điểm : Văn phòng doanh nghiệp
Địa chỉ : XVF8+X3G, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0268858,105.976965
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaĐập tràn C Yên Sở