Đồ ăn nhanh 86

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HRM5+7J2, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5831411,105.8090083
Điện thoại liên lạc : +84 96 230 48 13
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 20 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–12AM
Tuesday 6AM–12AM
Wednesday 6AM–12AM
Thursday 6AM–12AM
Friday 6AM–12AM
Saturday 6AM–12AM
Sunday 6AM–12AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ ăn nhanh 86

Đồ ăn nhanh 86

Đồ ăn nhanh 86

Đồ ăn nhanh 86