Đồ Ăn Nhanh Hải Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 457 Trường Chinh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3881979,103.0224126
Điện thoại liên lạc : +84 327 238 413
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 32 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ Ăn Nhanh Hải Hà

Đồ Ăn Nhanh Hải Hà

Đồ Ăn Nhanh Hải Hà

Đồ Ăn Nhanh Hải Hà