Đồ ăn nhanh Phổ Yên – KING FOOD

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Số 168 Lý Nam Đế, P, Tx. Phổ Yên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4128411,105.8794901
Điện thoại liên lạc : +84 335 924 333
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ ăn nhanh Phổ Yên - KING FOOD

Đồ ăn nhanh Phổ Yên - KING FOOD

Đồ ăn nhanh Phổ Yên - KING FOOD

Đồ ăn nhanh Phổ Yên - KING FOOD