Đồ ăn vặt Chị Ú

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 119 Hùng Vương, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3003995,105.5608046
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ ăn vặt Chị Ú

Đồ ăn vặt Chị Ú

Đồ ăn vặt Chị Ú

Đồ ăn vặt Chị Ú