Đồ Ăn Vặt Khương Trung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : XRW8+5F7, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9953839,105.8161702
Điện thoại liên lạc : +84 362 561 126
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :
Sunday 8AM–10PM
Monday 8AM–10PM
Tuesday 8AM–10PM
Wednesday 8AM–10PM
Thursday 8AM–10PM
Friday 8AM–10PM
Saturday 8AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ Ăn Vặt Khương Trung

Đồ Ăn Vặt Khương Trung

Đồ Ăn Vặt Khương Trung

Đồ Ăn Vặt Khương Trung