Đồ ăn vặt Min Min

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 134 Chu Văn An, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3210709,105.6038841
Điện thoại liên lạc : +84 354 655 078
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Đồ ăn vặt Min Min

Đồ ăn vặt Min Min

Đồ ăn vặt Min Min

Đồ ăn vặt Min Min