DPC Bat Xat

Lĩnh vực của địa điểm : Văn phòng chính phủ liên bang
Địa chỉ : GVRQ+7J7, TT. Bát Sát, Bát Xát, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.5406593,103.8890469
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

DPC Bat Xat

DPC Bat Xat

DPC Bat Xat

DPC Bat Xat