Dương Cá Sông

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : An Thịnh, Văn Yên District, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8856826,104.6635713
Điện thoại liên lạc : +84 97 486 72 07
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 271 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Dương Cá Sông

Dương Cá Sông

Dương Cá Sông

Dương Cá Sông