Gà rán-bánh xèo(Ngọc nhi)

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2674498,106.2423369
Điện thoại liên lạc : +84 96 900 49 26
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Gà rán-bánh xèo(Ngọc nhi)

Gà rán-bánh xèo(Ngọc nhi)

Gà rán-bánh xèo(Ngọc nhi)

Gà rán-bánh xèo(Ngọc nhi)