Gà Rán Khoai Lang Lắc Street Food Trần Hưng Đạo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 88 Trần Hưng Đạo, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0364762,106.7653333
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Gà Rán Khoai Lang Lắc Street Food Trần Hưng Đạo

Gà Rán Khoai Lang Lắc Street Food Trần Hưng Đạo

Gà Rán Khoai Lang Lắc Street Food Trần Hưng Đạo

Gà Rán Khoai Lang Lắc Street Food Trần Hưng Đạo