Giảng đường C – Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực của địa điểm : Trường học
Địa chỉ : Giảng đường C, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.999161,105.8446153
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaGiảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân