Gigimart

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ 5 Đường 19-8, TT. Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1979505,105.9534696
Điện thoại liên lạc : +84 90 419 23 89
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Gigimart

Gigimart

Gigimart

Gigimart