Giò chả – vịt quay Cường Hoa

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT416, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0973167,105.473732!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Giò chả - vịt quay Cường Hoa

Giò chả - vịt quay Cường Hoa

Giò chả - vịt quay Cường Hoa

Giò chả - vịt quay Cường Hoa