Ha Son Restaurant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Tổ 10 Phường Minh Khai, Thị Xã Hà Giang, P. Minh Khai, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8127383,104.9891281
Điện thoại liên lạc : +84 98 286 74 94
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 2.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.7
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–11PM
Tuesday 6AM–11PM
Wednesday 6AM–11PM
Thursday 6AM–11PM
Friday 6AM–11PM
Saturday 6AM–11PM
Sunday 6AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Ha Son Restaurant

Ha Son Restaurant

Ha Son Restaurant

Ha Son Restaurant