Hải sản Cánh Buồm

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 257 Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3338402,105.3869967
Điện thoại liên lạc : +84 373 229 555
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hải sản Cánh Buồm

Hải sản Cánh Buồm

Hải sản Cánh Buồm

Hải sản Cánh Buồm