Hải Sản THUẬN LỢI

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : 420 Trường Chinh, Sùng Phài, Tam Đường, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3937792,103.4794183
Điện thoại liên lạc : +84 98 119 64 68
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hải Sản THUẬN LỢI

Hải Sản THUẬN LỢI

Hải Sản THUẬN LỢI

Hải Sản THUẬN LỢI