Hải Sản Tươi Sống Hằng Cường

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 36 Nguyễn Đức Cảnh, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7252331,104.9202597
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 6:30AM–10PM
Monday 6:30AM–10PM
Tuesday 6:30AM–10PM
Wednesday 6:30AM–10PM
Thursday 6:30AM–10PM
Friday 6:30AM–10PM
Saturday 6:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hải Sản Tươi Sống Hằng Cường

Hải Sản Tươi Sống Hằng Cường

Hải Sản Tươi Sống Hằng Cường

Hải Sản Tươi Sống Hằng Cường