Hàng Ăn Đức Hoa

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 6QXR+WCV, Vĩnh phúc, Bắc Quang, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.2498617,104.7910463
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 8 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hàng Ăn Đức Hoa

Hàng Ăn Đức Hoa

Hàng Ăn Đức Hoa

Hàng Ăn Đức Hoa