Hảo Tuân Giò xào Nem nắm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Lê Thanh, XuâGiao, Bảo Thắng, Lào Cai, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.359416,104.094503!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hảo Tuân Giò xào Nem nắm

Hảo Tuân Giò xào Nem nắm

Hảo Tuân Giò xào Nem nắm

Hảo Tuân Giò xào Nem nắm