Hiệp Huy – Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang ⊂((・⊥・))⊃

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Số 82 Đường Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 10000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0058794,105.9372835
Điện thoại liên lạc : +84 96 868 74 96
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 71 reviews
Reviews : 4.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.9
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hiệp Huy - Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang ⊂((・⊥・))⊃

Hiệp Huy - Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang ⊂((・⊥・))⊃

Hiệp Huy - Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang ⊂((・⊥・))⊃

Hiệp Huy - Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang ⊂((・⊥・))⊃