Hoa Súng suối Yến Chùa Hương

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : JQ37+8V9, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.6032768,105.7647383
Điện thoại liên lạc : +84 91 253 55 73
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hoa Súng suối Yến Chùa Hương

Hoa Súng suối Yến Chùa Hương

Hoa Súng suối Yến Chùa Hương

Hoa Súng suối Yến Chùa Hương