homestay a châu

Lĩnh vực của địa điểm : Quán cà phê
Địa chỉ : 7CHM+25X, Tà Xùa, Bắc Yên, Sơn La, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2776209,104.4329704
Điện thoại liên lạc : +84 96 481 93 95
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

homestay a châu

homestay a châu

homestay a châu

homestay a châu