Homestay Chinh Bi

Lĩnh vực của địa điểm : lều
Địa chỉ : Unnamed Road, Sơn A, Văn Chấn, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.6402199,104.5093074
Điện thoại liên lạc : +84 96 667 83 84
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.7
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Homestay Chinh Bi

Homestay Chinh Bi

Homestay Chinh Bi

Homestay Chinh Bi