Hong Hao Hostel and Motorbikes

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 10 Phạm Hồng Thái, P. Minh Khai, Hà Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.8241066,104.989576
Điện thoại liên lạc : +84 91 865 58 28
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 21 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hong Hao Hostel and Motorbikes

Hong Hao Hostel and Motorbikes

Hong Hao Hostel and Motorbikes

Hong Hao Hostel and Motorbikes