Hồng Kỳ cafe & resturant

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HCRF+F4C, TT. Tuần Giáo, Tuần Giáo, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5911184,103.4228763
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Monday 7AM–10PM
Tuesday 7AM–10PM
Wednesday 7AM–10PM
Thursday 7AM–10PM
Friday 7AM–10PM
Saturday 7AM–10PM
Sunday 7AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hồng Kỳ cafe & resturant

Hồng Kỳ cafe & resturant

Hồng Kỳ cafe & resturant

Hồng Kỳ cafe & resturant