Hồng Ngọc Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : MX35+FQV, TT. Nguyên Bình, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6537346,105.9594176
Điện thoại liên lạc : +84 858 812 868
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hồng Ngọc Quán

Hồng Ngọc Quán

Hồng Ngọc Quán

Hồng Ngọc Quán