Hutong Hạ Long

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 158 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9513939,107.0831055
Điện thoại liên lạc : +84 203 3616 858
Website : hutong.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 250 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :
Tuesday 9:30AM–10PM
Wednesday 9:30AM–10PM
Thursday 9:30AM–10PM
Friday 9:30AM–10PM
Saturday 9:30AM–10PM
Sunday 9:30AM–10PM
Monday 9:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Hutong Hạ Long

Hutong Hạ Long

Hutong Hạ Long

Hutong Hạ Long