Jeanne Hotel

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 99 Kim Đồng, P. Hợp giang, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.662878,106.260176
Điện thoại liên lạc : +84 91 213 01 26
Website : caobanghotel.com
Số lượng reviews địa điểm này : 119 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Jeanne Hotel

Jeanne Hotel

Jeanne Hotel

Jeanne Hotel