Jollibee Vincom Bắc Ninh

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà hàng giao hàng
Địa chỉ : Đ. Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh, 16100, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1781491,106.0719443
Điện thoại liên lạc : +84 222 6282 840
Website : jollibee.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 6 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Jollibee Vincom Bắc Ninh

Jollibee Vincom Bắc Ninh

Jollibee Vincom Bắc Ninh

Jollibee Vincom Bắc Ninh