Karaoke Pattaya Club

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 192 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0001828,105.8020958
Điện thoại liên lạc : +84 98 221 82 04
Website : business.site
Số lượng reviews địa điểm này : 1,195 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday Open 24 hours
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Karaoke Pattaya Club

Karaoke Pattaya Club

Karaoke Pattaya Club

Karaoke Pattaya Club