KaRiN_ TIỆM ĂN VẶT QUỐC DÂN

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 76 Đ. Đinh Tiên Hoàng, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7246498,104.9150794
Điện thoại liên lạc : +84 816 608 681
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

KaRiN_ TIỆM ĂN VẶT QUỐC DÂN

KaRiN_ TIỆM ĂN VẶT QUỐC DÂN

KaRiN_ TIỆM ĂN VẶT QUỐC DÂN

KaRiN_ TIỆM ĂN VẶT QUỐC DÂN