Kế Ngon Quán

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 136 Đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5903166,105.8311471
Điện thoại liên lạc : +84 98 502 41 66
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 63 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Monday Open 24 hours
Tuesday Open 24 hours
Wednesday Open 24 hours
Thursday Open 24 hours
Friday Open 24 hours
Saturday Open 24 hours
Sunday Open 24 hours
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Kế Ngon Quán

Kế Ngon Quán

Kế Ngon Quán

Kế Ngon Quán