KFC

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 299 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0136432,105.7758673
Điện thoại liên lạc : +84 833 459 493
Website : kfcvietnam.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 899 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

KFC

KFC

KFC

KFC