Khách sạn A Sim

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Khang Ninh, Ba Bể District, Bắc Kạn Province 262934, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.429768,105.6496115
Điện thoại liên lạc : +84 868 250 387
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 10 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Khách sạn A Sim

Khách sạn A Sim

Khách sạn A Sim

Khách sạn A Sim