Khách sạn Kim Thái Hotel

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3 Đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5945005,105.8375792
Điện thoại liên lạc : +84 208 3933 566
Website : kimthaihotel.com.vn
Số lượng reviews địa điểm này : 277 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Khách sạn Kim Thái Hotel

Khách sạn Kim Thái Hotel

Khách sạn Kim Thái Hotel

Khách sạn Kim Thái Hotel