Kho Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 26 Trưng Nhị, P. Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9709414,105.7784189
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Kho Ăn Vặt

Kho Ăn Vặt

Kho Ăn Vặt

Kho Ăn Vặt