Kho C Dũng Cua

Lĩnh vực của địa điểm : Văn phòng doanh nghiệp
Địa chỉ : 2V3G+58V, Thanh Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0029872,105.8757893
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaKho C Dũng Cua