Khu C Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Lĩnh vực của địa điểm : Trường Cao đẳng
Địa chỉ : Unnamed Road, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0282585,106.0096979
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửaKhu C Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội