KIGO BBQ CƠ SỞ 2

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 40 Đường Trâu Quỳ, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0069901,105.9369038
Điện thoại liên lạc : +84 378 130 797
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :
Sunday 10:30AM–11PM
Monday 10:30AM–11PM
Tuesday 10:30AM–11PM
Wednesday 10:30AM–11PM
Thursday 10:30AM–11PM
Friday 10:30AM–11PM
Saturday 10:30AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

KIGO BBQ CƠ SỞ 2

KIGO BBQ CƠ SỞ 2

KIGO BBQ CƠ SỞ 2

KIGO BBQ CƠ SỞ 2